Εξάτμιση Άμορφων Μαζών από το Νεφέλωμα Carina
Όχι, δεν είναι ζωντανά – αλλά πεθαίνουν. Οι ασυνήθιστες άμορφες μάζες που βρέθηκαν στο νεφέλωμα Carina, μερικές από τις οποίες φαίνονται να επιπλέουν επάνω δεξιά, θα μπορούσαν καλύτερα να περιγραφούν ως εξάτμιση.

Ενεργητικό φως και οι άνεμοι από κοντινά αστέρια διασπάνε τους σκοτεινούς κόκκους σκόνης που κάνουν τις γραφικές μορφές αδιαφανείς. Κατά κάποιο ειρωνικό τρόπο οι άμορφες μάζες, αλλιώς γνωστές ως σκοτεινά μοριακά νέφη, συχνά δημιουργούν ανάμεσά τους τα αστέρια που αργότερα θα τα καταστρέφουν. Τα πλωτά διαστημικά βουνά που απεικονίζονται ανωτέρω από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble καλύπτουν λίγους μήνες φωτός σε μήκος. Το ίδιο το Μεγάλο Νεφέλωμα Carina εκτείνεται σε περίπου 30 έτη φωτός, βρίσκεται περίπου 7.500 έτη φωτός μακριά, και μπορεί να το δει κάποιος με ένα μικρό τηλεσκόπιο προς τον αστερισμό της Τρόπιδος.