Ερμής
Μπορείτε να εντοπίσετε τον πλανήτη; Ο μικροσκοπικός δίσκος του Ερμή, ο εσώτατος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, πέρασε περίπου πέντε ώρες διερχόμενος μπροστά από τον τεράστιο ηλιακό δίσκο το 2003, όπως φάνηκε από τη γενική περιοχή του πλανήτη Γη.

Ο Ήλιος ήταν πάνω από τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διέλευσης για τους παρατηρητές στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία ή την Αυστραλία, και ο ορίζοντας σίγουρα δεν ήταν κανένα πρόβλημα για το διαστημόπλοιο SOHO. Ως ένα σκοτεινό σημείο, ο Ερμής προχωράει από αριστερά προς τα δεξιά (επάνω προς τα κάτω) σε αυτές τις τέσσερις εικόνες από την ακραία υπεριώδη κάμερα του SOHO. Οι ψευδώς χρωματισμένες εικόνες αντιστοιχούν σε διαφορετικά μήκη κύματος στο ακραίο υπεριώδες που αναδεικνύουν τις περιοχές πάνω από την ορατή επιφάνεια του ήλιου. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 14 διελεύσεις του Ερμή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Κάντε κλικ στην εικόνα αν δυσκολεύεστε να εντοπίσετε τον πλανήτη.