Όλο το Νερό στον Πλανήτη Γη
Τι ποσοστό του πλανήτη μας αποτελείται από νερό; Πολύ λίγο, στην πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι οι ωκεανοί καλύπτουν περίπου το 70 τοις εκατό της επιφάνειας της Γης, οι ωκεανοί είναι ρηχοί σε σχέση με την ακτίνα της Γης.

Η παραπάνω εικονογράφηση δείχνει τι θα συνέβαινε εάν όλο το νερό επάνω ή κοντά στην επιφάνεια της Γης συσσωρεύονταν σε μια μπάλα. Η ακτίνα αυτής της σφαίρας θα ήταν μόνο περίπου 700 χιλιόμετρα, λιγότερη από το μισό της ακτίνας του Φεγγαριού της Γης, αλλά ελαφρώς μεγαλύτερη από το φεγγάρι του Κρόνου Ρέα η οποία, όπως και πολλά φεγγάρια στο εξωτερικό Ηλιακό μας Σύστημα, είναι ως επί το πλείστον παγωμένο νερό. Πώς ακόμη και αυτό το πολύ νερό ήρθε στη Γη και αν οποιαδήποτε σημαντική ποσότητα είναι παγιδευμένη πολύ κάτω από την επιφάνεια της Γης παραμένουν θέματα υπό έρευνα.