Ανάγλυφα σε Βράχους και Αστρικά Μονοπάτια
Χαραγμένα στους βράχους, αυτά τα αρχαία πετρογλυφικά είναι άφθονα στην κοιλάδα Teimareh, που βρίσκεται στα βουνά Zagros του κεντρικού Ιράν.

Πιθανόν λένε μια ιστορία των κυνηγών και των ζώων που βρέθηκαν στην κοιλάδα της μέσης Ανατολής 6.000 χρόνια πριν ή περισσότερο, χαραγμένα από τους καλλιτέχνες σε μια προϊστορική εποχή. Στον νυχτερινό ουρανό επάνω είναι αστρικά μονοπάτια χαραγμένα από την περιστροφή του πλανήτη Γη κατά τη διάρκεια της μακράς έκθεσης που έγινε με μια σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Στα αριστερά, το κέντρο των τόξων από τα αστρικά μονοπάτια είναι ο Βόρειος Ουράνιος Πόλος (NCP), η επέκταση του άξονα της Γης στο διάστημα. Ο Πολικός Αστέρας, το Βόρειο Αστέρι, αφήνει το φωτεινό, μικρό, κοντόχοντρο μονοπάτι που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον Πολικό Αστέρα.

Αλλά όταν αυτά τα πετρογλυφικά σκαλίστηκαν, ο Πολικός Αστέρας θα έκανε ένα μεγάλο τόξο μέσα στη νύχτα. Ο άξονας περιστροφής της Γης κάνει μια ταλαντευόμενη περιστροφή που ονομάζεται μετάπτωση των ισημεριών, με συνέπεια 6.000 χρόνια πριν, ο Πολικός Αστέρας να ήταν κοντά στα σύνορα της αστερισμών του Δράκου και της Μεγάλης Άρκτου, περίπου 30 μοίρες από την τρέχουσα θέση του στον ουρανό του πλανήτη Γη.