Βαρυτικός Ελκυστήρας
Πώς θα αλλάζατε την πορεία ενός αστεροειδή που θα απειλούσε τη Γη; Μια ιδέα – ένα τεράστιο διαστημικό σκάφος που χρησιμοποιεί τη βαρύτητα ως ένας ελκυστήρας – απεικονίζεται παραπάνω σε αυτή τη δραματική άποψη του καλλιτέχνη ενός βαρυτικού ελκυστήρα σε δράση.

Στο υποθετικό σενάριο που εργάστηκαν το 2005 οι Edward Lu και Stanley Love στο Johnson Space Center της NASA, ένα 20 τόνων πυρηνοκίνητο διαστημικό σκάφος ρυμουλκεί έναν αστεροειδή διαμέτρου 200 μέτρων απλά αιωρούμενο κοντά στον αστεροειδή. Οι προωθητήρες ιόντων του διαστημικού σκάφους κλίνουν μακριά από την επιφάνεια. Η σταθερή ώθηση σταδιακά και προβλέψιμα θα αλλάξει την πορεία του αστεροειδή και του ρυμουλκού, σε συνδυασμό με την αμοιβαία βαρυτική τους έλξη. Αν και ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, οι προωθητήρες ιόντων προωθούν υπάρχοντα διαστημόπλοια και ένας βαρυτικός ελκυστήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη δομή του αστεροειδή ή επιφανειακές ιδιότητες.