Πορτραίτο των Παγκόσμιων Αερολυμάτων
Υψηλής ανάλυσης παγκόσμια ατμοσφαιρικά μοντέλα λειτουργούν στον υπερυπολογιστή Discover της NASA στο Κέντρο Προσομοίωσης Κλίματος στο Goddard Space Flight Center και παρέχουν ένα μοναδικό εργαλείο για τη μελέτη του ρόλου του καιρού στο κλιματικό σύστημα της Γης. Το Σύστημα Μοντέλου του Goddard (GEOS-5) είναι σε θέση να προσομοιώνει τον παγκόσμιο καιρό σε αναλύσεις των 10 με 3,5 χιλιομέτρων.


Αυτό το πορτρέτο των παγκόσμιων αερολυμάτων παράχθηκε από μια προσομοίωση του GEOS-5 με ανάλυση 10 χιλιομέτρων. Η σκόνη (κόκκινο) ανυψώνεται από την επιφάνεια, το θαλασσινό αλάτι (μπλε) στροβιλίζεται μέσα σε κυκλώνες, καπνός (πράσινο) ανυψώνεται από τις πυρκαγιές, και σωματίδια θειικού άλατος (λευκό) ρέουν από τα ηφαίστεια και τις εκπομπές από ορυκτά καύσιμα.