Στερεοσκοπικό Σύστημα Υψηλής Ενέργειας ΙΙ
Το μεγαλύτερο του είδους του, το Στερεοσκοπικό Σύστημα Υψηλής Ενέργειας (HESS) ΙΙ τηλεσκόπιο βρίσκεται στο προσκήνιο αυτής της φωτογραφίας. Κεκλιμένο οριζόντια αντανακλά το ανεστραμμένο τοπίο της ερήμου Ναμίμπια σε ένα κατακερματισμένο κάτοπτρο πλάτους 24 μέτρων και ύψους 32 μέτρων, ίσο σε έκταση όσο δύο γήπεδα τένις.

Τώρα αρχίζει η εξερεύνηση του Σύμπαντος σε ακραίες ενέργειες, το H.E.S.S. II είδε το πρώτο φως στις 26 Ιουλίου. Τα περισσότερα επίγεια τηλεσκόπια με φακούς και καθρέφτες παρεμποδίζονται από την προστατευτική ατμόσφαιρα της Γης που θολώνει τις εικόνες και διασκορπίζει και απορροφά το φως. Αλλά το H.E.S.S. II τηλεσκόπιο είναι ένα τηλεσκόπιο cherenkov, σχεδιασμένο να ανιχνεύει τις ακτίνες γάμμα – φωτόνια με πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορές την ενέργεια του ορατού φωτός – και στην πραγματικότητα απαιτεί την ατμόσφαιρα για να λειτουργήσει.

Καθώς οι ακτίνες γάμμα προσκρούουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα της γης παράγουν μια βροχή από σωματίδια υψηλής ενέργειας. Μια μεγάλη φωτογραφική μηχανή στο σημείο εστίασης του κατόπτρου καταγράφει λεπτομερώς τις σύντομες λάμψεις του ορατού φωτός, που ονομάζεται φως cherenkov, και δημιουργείται από τα σωματίδια της βροχής. Το H.E.S.S. II τηλεσκόπιο λειτουργεί σε αρμονία στη σειρά με άλλα τέσσερα 12 μέτρων τηλεσκόπια cherenkov για να παρέχουν πολλαπλές στερεοσκοπικές απόψεις των βροχών σωματιδίων, που σχετίζονται με τις ενέργειες και τις κατευθύνσεις των εισερχόμενων κοσμικών ακτίνων γάμμα.