Νέα Περιοχή Πρόσκρουσης στη Fortuna Fossae

Αυτή η περιοχή πρόσκρουσης βρίσκεται στον πάτο ενός μεγάλου σπασίματος στη Fortuna Fossae. Αυτή η περιοχή σχηματίστηκε κάποια στιγμή μεταξύ Σεπτεμβρίου 2005 και Μαΐου 2008 και αποτελείται από πέντε διακριτούς κρατήρες που ο καθένας εμφανίζει μεμονωμένα σκοτεινά σχέδια.

Οι προκύπτων κρατήρες δείχνουν ότι το αντικείμενο χωρίστηκε σε πέντε μέρη πριν από την σύγκρουση του με την επιφάνεια. Κρατήρες εξακολουθούν να σχηματίζονται στον Άρη ακόμα και σήμερα και η επαναλαμβανόμενη φωτογράφιση αυτών των περιοχών πρόσκρουσης – ιδιαίτερα στο έγχρωμο τμήμα – παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς τα χαρακτηριστικά των προσκρούσεων αλλάζουν με το χρόνο.