Συγχωνευμένος NGC 2623
Ο NGC 2623 είναι πραγματικά δύο γαλαξίες που γίνονται ένας. Το ζευγάρι που φαίνεται να είναι στα τελικά στάδια μιας γιγάντιας συγχώνευσης γαλαξιών, βρίσκεται περίπου 300 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Καρκίνου.

Η βίαιη σύγκρουση μεταξύ δύο γαλαξιών, που μπορεί να ήταν παρόμοια με του Γαλαξία μας που έχει δημιουργήσει εκτεταμένο σχηματισμό αστεριών κοντά στο φωτεινό πυρήνα και κατά μήκος εντυπωσιακών παλιρροϊκών ουρών. Γεμάτος με σκόνη, αέριο, και νεαρά μπλε αστρικά σμήνη, οι αντίθετες παλιρροϊκές ουρές εκτείνονται πάνω από 50.000 έτη φωτός από τον συγχωνευθέντα πυρήνα. Ο σχηματισμός των αστεριών και ο ενεργός γαλαξιακός πυρήνας κάνουν τον NGC 2623 φωτεινό σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αυτό το οξύ κοσμικό στιγμιότυπο του NGC 2623 (γνωστός και ως Arp 243) βασίζεται σε δεδομένα του Hubble Legacy Archive και επίσης αποκαλύπτει ακόμα πιο απόμακρους γαλαξίες υποβάθρου διασκορπισμένους μέσα στο οπτικό πεδίο.