Σφαιρικό Πλανητικό Νεφέλωμα
Άυλο σε εμφάνιση, το Abell 39 είναι ένα εξαιρετικά απλό, σφαιρικό νεφέλωμα με περίπου πέντε έτη φωτός διάμετρο. Μέσα στον δικό μας γαλαξία, η κοσμική σφαίρα είναι περίπου 7.000 έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Ηρακλή.

Το Abell 39 είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα, που σχηματίστηκε όταν ένα αστέρι παρόμοιο με τον ήλιο απέβαλε την εξωτερική του ατμόσφαιρα σε μια περίοδο χιλιάδων ετών. Ακόμα ορατό, το κεντρικό αστέρι του νεφελώματος εξελίσσεται σε ένα θερμό λευκό νάνο. Αν και αμυδρή, η απλή γεωμετρία του νεφελώματος έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα όφελος για τους αστρονόμους να εξερευνήσουν τις χημικές αφθονίες και του κύκλου ζωής των άστρων. Σε αυτή τη βαθιά εικόνα που καταγράφηκε σε έναν σκοτεινό νυχτερινό ουρανό, πολύ μακρινοί γαλαξίες υποβάθρου μπορούν να φανούν – κάποιοι ορατοί μέσα από το ίδιο το νεφέλωμα.