Ένα Ασυνήθιστα Περίπλοκο Πλανητικό Νεφέλωμα
Γιατί αυτό το νεφέλωμα είναι τόσο πολύπλοκο; Όταν ένα άστρο σαν τον Ήλιο μας πεθαίνει, εκτινάσσει τα εξωτερικά στρώματά του, συνήθως σε ένα απλό σχήμα.

Μερικές φορές αυτό το σχήμα είναι μία σφαίρα, μερικές φορές ένας διπλός λοβός, και μερικές φορές ένας δακτύλιος ή μία έλικα. Στην περίπτωση του πλανητικού νεφελώματος NGC 5189, όμως, καμία τέτοια απλή δομή δεν έχει προκύψει. Για να μας βοηθήσει να μάθουμε γιατί, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble παρατήρησε πρόσφατα το NGC 5189 με μεγάλη λεπτομέρεια.

Προηγούμενα ευρήματα έδειξαν την ύπαρξη πολλών εκροών υλικού, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατου που δημιούργησε μια φωτεινή αλλά παραμορφωμένη βάση στήλης που διατρέχει οριζόντια το κέντρο της εικόνας. Τα αποτελέσματα φαίνονται συνεπείς με την υπόθεση ότι το αστέρι που πεθαίνει είναι μέρος ενός δυαδικού συστήματος αστέρων με έναν συμμετρικό άξονα μετάπτωσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα νέα στοιχεία, όμως, η έρευνα είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί. Ο NGC 5189 εκτείνεται σε περίπου τρία έτη φωτός και βρίσκεται περίπου 3.000 έτη φωτός μακριά προς το νότιο αστερισμό του Μυία (Musca).