Σούπερ Σελήνη εναντίον Micro Σελήνη
Πόσο διαφέρει το φαινόμενο μέγεθος της Σελήνης κατά το απόγειο, το πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη στην ελλειπτική της τροχιά σε σχέση με το περίγειο, το πιο κοντινό.

Το σχετικό φαινόμενο μέγεθος της Micro Σελήνης της 28ης Νοεμβρίου συγκρίνεται με το μέγεθος της Σούπερ Σελήνης της 6ης Μαΐου 2012 σε αυτές τις δύο τηλεσκοπικές εικόνες από το Βουκουρέστι. Η διαφορά στο προφανές μέγεθος αντιπροσωπεύει τη διαφορά της απόστασης που είναι περίπου 50.000 χιλιόμετρα μεταξύ απόγειου και περιγείου, δεδομένου της μέσης απόστασης της Σελήνης στα 385.000 χιλιόμετρα.