Βαρυτικός Χάρτης της Σελήνης
Αυτή η εικόνα δείχνει τις διακυμάνσεις του σεληνιακού βαρυτικού πεδίου, όπως μετρήθηκε από τον δορυφόρο Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) της NASA κατά τη διάρκεια της πρωτεύων αποστολής χαρτογράφησης από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2012.

Πολύ ακριβείς μετρήσεις μικροκυμάτων ανάμεσα σε δύο διαστημόπλοια, που ονομάζονται Ebb (πλημμυρίδα) και Flow (άμπωτη), χρησιμοποιήθηκαν για τη χαρτογράφηση της βαρύτητας με υψηλή ακρίβεια και υψηλή χωρική ανάλυση. Τα τμήματα του πεδίου έχουν ανάλυση περίπου 20 χιλιόμετρα και οι μετρήσεις είναι τρεις έως πέντε φορές πιο ακριβείς σε σχέση με προηγούμενα δεδομένα. Το κόκκινο αντιστοιχεί σε υπερβολές μάζας και οι μπλε σε έλλειψη μάζας. Ο χάρτης δείχνει πιο μικρής κλίμακας λεπτομέρειες στην αθέατη πλευρά της σελήνης σε σχέση με την φωτεινή πλευρά επειδή η αθέατη πλευρά έχει πολλούς περισσότερους μικρούς κρατήρες.