Τα Χρώματα του Εσώτερου Πλανήτη
Αυτή η πολύχρωμη θέα του Ερμή παράχθηκε με τη χρήση εικόνων από την εκστρατεία απεικόνισης του πλανήτη κατά την πρωταρχική αποστολή του MESSENGER. Αυτά τα χρώματα δεν είναι όπως φαίνεται ο Ερμής στο ανθρώπινο μάτι, αλλά τα χρώματα ενισχύουν τη χημική, ορυκτολογική και τις φυσικές διαφορές ανάμεσα στα βράχια που συνθέτουν την επιφάνεια του Ερμή.