Ένα Μικρό Αστρικό Λίκνο
Ο Γαλαξίας μας όπως και άλλοι γαλαξίες στο σύμπαν είναι κατοικίες για πολλά νεαρά αστρικά σμήνη που το καθένα περιέχει εκατοντάδες έως και χιλιάδες θερμά, ογκώδη, νεαρά αστέρια γνωστά ως O και Β αστέρια.

Το αστρικό σμήνος Cygnus OB2 περιέχει περισσότερα από 60 αστέρια τύπου Ο και περίπου χίλια Β-τύπου. Οι βαθιές παρατηρήσεις με το Chandra της NASA έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της εκπομπής ακτίνων-Χ από τις θερμές εξωτερικές ατμόσφαιρες, ή στέμματα, των νέων αστεριών στο σμήνος και να διερευνήσουν πώς αυτά τα συναρπαστικά εργοστάσια αστεριών σχηματίζονται και εξελίσσονται. Περίπου 1.700 πηγές ακτίνων Χ εντοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.450 που πιστεύεται ότι είναι αστέρια στο σμήνος. Σε αυτή την εικόνα, οι ακτίνες Χ από το Chandra (μπλε) έχουν συνδυαστεί με υπέρυθρα δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer της NASA (κόκκινο) και οπτικά δεδομένα από το τηλεσκόπιο Isaac Newton (πορτοκαλί).