Τα Ζωτικά Σημεία της Γης
Η NASA εκτόξευσε τον καλύτερο δορυφόρο παρατήρησης της γης, τον Terra, στις 18 Δεκεμβρίου 1999. Ο Terra συλλέγει στοιχεία σχετικά με την αλλαγή του κλίματος της Γης. Στις 24 Φεβρουαρίου 2000, οι αισθητήρες επάνω στο Terra άρχισαν να κάνουν τις πρώτες παρατηρήσεις τους.

Η εικόνα αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παρατηρήσεις από το Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) – έναν αισθητήρας επάνω στον δορυφόρο Terra – στις 11 Ιουλίου 2005. Μικρά κενά στην κάλυψη του MODIS μεταξύ των διαβάσεων, καθώς και την Ανταρκτική (η οποία είναι στο πολικό σκοτάδι τον Ιούλιο), έχουν συμπληρωθεί χρησιμοποιώντας τους μετεωρολογικούς δορυφόρους GOES).

Πλήρη ανάλυση της εικόνας μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.