Όμορφο Φτέρωμα
Όπως ένα υπερήφανο παγώνι δείχνει την ουρά του, έτσι και ο Εγκέλαδος δείχνει το όμορφο λοφίο του στις κάμερες του διαστημικού σκάφους Cassini.

Ο Εγκέλαδος (504 χιλιόμετρα πλάτος) εδώ φωτίζεται από φως που ανακλάται από τον Κρόνο. Ο βορράς στον Εγκέλαδο είναι 45 μοίρες προς τα δεξιά από την επάνω κατακόρυφο. Η εικόνα αυτή ελήφθη στο ορατό φως με την κάμερα στενής γωνίας του διαστημικού σκάφους Cassini στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η θέα αποκτήθηκε σε απόσταση περίπου 777.000 χιλιομέτρων από τον Εγκέλαδο. Η κλίμακα της εικόνας είναι 5 χιλιόμετρα ανά pixel.