Χορός Σπειροειδών Γαλαξιών

Αυτοί οι τέσσερις σπειροειδείς γαλαξίες στο NGC 4410 εμφανίζουν ένα εξαιρετικά κοσμικό θέαμα, που ο καθένας παράγει τεράστιες παλιρροϊκές δυνάμεις και σχίζουν ο ένας τον άλλο καθώς περνούν κοντά ο ένας στον άλλο. Οι γαλαξιακοί δίσκοι και οι σπειροειδείς βραχίονες εκτείνονται μακρυά​​, ενώ αστρικά νήματα στροβιλίζονται μέσα στο διαγαλαξιακό μέσο, καθώς οι γαλαξίες περιτυλίσσονται σε ένα χορό εντυπωσιακών διαστάσεων.