Οι Μηχανικοί Πτήσης της Αποστολής 40 του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού Oleg Artemyev και Alexander Skvortsov της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαστήματος ολοκλήρωσαν έναν διαστημικό περίπατο 5 ωρών και 11 λεπτών. Οι διαστημικοί περιπατητές απελευθέρωσαν έναν μικρό Περουβιανό επιστημονικό δορυφόρο και εγκατέστησαν αρκετά πειραματικά πακέτα στο κύτος του ρωσικού τμήματος του διαστημικού σταθμού.