Πυρηνική σύντηξη

Στο εσωτερικό των αστεριών σαν τον ήλιο, η ακραία θερμοκρασία σχίζει τα άτομα στα συστατικά τους: πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Υπό κανονικές συνθήκες, η αμοιβαία άπωση των πρωτονίων θα έπρεπε να τα αναγκάζει να αποχωρίζονται. Κβαντικά φαινόμενα στον ήλιο επιτρέπουν θερμά, πρωτόνια υψηλής ταχύτητας να συγχωνεύονται σε πυρήνες ηλίου. Αυτή η αντίδραση σύντηξης οδηγεί την ακτινοβολία του ήλιου.

Στην αντίδραση σύντηξης πρωτονίου με πρωτόνιο, πρώτα δύο πρωτόνια συγχωνεύονται. Συνήθως το ζευγάρι σπάει πάλι αμέσως, αλλά κάποιες φορές ένα από τα πρωτόνια μεταλλάσσεται σε νετρόνιο. Το προκύπτον ζεύγος πρωτονίου-νετρονίου είναι δευτέριο, ένας τύπος του υδρογόνου. Επίσης, εκπέμπονται ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο. Όταν το ποζιτρόνιο συναντά το αντισωματίδιο του (ένα ηλεκτρόνιο), το ζεύγος εκμηδενίζεται για να σχηματίσει μια ακτίνα γάμμα.

Στη συνέχεια, ένα άλλο πρωτόνιο συγκρούεται με τον πυρήνα δευτερίου, σχηματίζοντας έναν πυρήνα ηλίου-3 (δύο πρωτόνια και ένα νετρόνιο) συν μια ακτίνα γάμμα. Οι ακτίνες γάμμα τελικά βρίσκουν τον δρόμο τους από τον πυρήνα του ήλιου και φτάνουν στο διάστημα με τη μορφή του ηλιακού φωτός.

Οι πυρήνες ηλίου-3 συγκρούονται μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν πυρήνα ηλίου-4, συν δύο επιπλέον πρωτόνια.

Πηγή SPACE.com: All about our solar system, outer space and exploration.