Εμβόλιμο Δευτερόλεπτο

Ένα εμβόλιμο δευτερόλεπτο είναι η προσαρμογή ενός δευτερολέπτου που κατά καιρούς εφαρμόζεται στο Συγχρονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο (UTC), προκειμένου να διατηρηθεί η διάρκεια της ημέρας κοντά στη μέση ηλιακή ημέρα.

leap-second

Χωρίς μια τέτοια διόρθωση, ο χρόνος που υπολογίζεται από την περιστροφή της Γης ολισθαίνει από τον ατομικό χρόνο λόγω ανωμαλιών στο ρυθμό περιστροφής της Γης. Δεδομένου ότι αυτό το σύστημα διόρθωσης τέθηκε σε εφαρμογή το 1972, έχουν εισαχθεί 25 τέτοια εμβόλιμα δευτερόλεπτα. Η πιο πρόσφατη συνέβη στις 30 Ιουνίου 2012 στις 23:59:60 UTC. Ένα εμβόλιμο δευτερόλεπτο, το 26ο, θα εισαχθεί και πάλι στο τέλος της 30ης Ιουνίου 2015 στις 23:59:60 UTC.