Τα Παγωμένα Φαράγγια του Πλούτωνα

Αυτή η αιθέρια σκηνή που τραβήχτηκε από το New Horizons της NASA λέει ακόμη μια ιστορία της διαφορετικότητας των γεωλογικών και σύνθετων χαρακτηριστικών του Πλούτωνα, αυτή τη φορά σε μια ενισχυμένη έγχρωμη εικόνα της βόρειας πολικής περιοχής του.

Μακρυά φαράγγια διατρέχουν κάθετα ολόκληρη την πολική περιοχή, μέρος της περιοχής που ονομάζεται Percival Lowell, τον ιδρυτή του Παρατηρητηρίου Lowell που ξεκίνησε την αναζήτηση που τελικά οδήγησε στην ανακάλυψη του Πλούτωνα. Το μεγαλύτερο σε διάσταση από τα φαράγγια έχει περίπου 75 χιλιόμετρα πλάτος και βρίσκεται κοντά στο βόρειο πόλο.

Πηγή: NASA