Η Διέλευση του Ερμή

Περίπου 13 φορές ανά αιώνα, ο Ερμής περνά μεταξύ της Γης και του ήλιου σε ένα σπάνιο αστρονομικό γεγονός γνωστό ως πλανητική διέλευση. Ο Ερμής περιστρέφεται σε ένα επίπεδο που έχει κλίση από την τροχιά της Γης, μετακινούμενος επάνω ή κάτω από την γραμμή όρασής μας με τον ήλιο.

Η διέλευση του Ερμή συνέβη στις 9 Μαΐου 2016, μεταξύ περίπου 13:12μμ και 20:40μμ. Οι εικόνες σε αυτό το βίντεο είναι από το Solar Dynamics Observatory της NASA, ή SDO. Οι διελεύσεις προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πλανήτες και τα αστέρια κινούνται στο διάστημα – πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί διά μέσου των αιώνων για να κατανοήσουμε καλύτερα το ηλιακό μας σύστημα, και οι οποίες εξακολουθούν να βοηθάνε σήμερα τους επιστήμονες για τη βαθμονόμηση των οργάνων τους.

Πηγή: NASA