Ο Μακεμάκε στο Εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα

Ο Μακεμάκε είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα που είναι γνωστά στο εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα. Αυτό το αντικείμενο στη ζώνη Kuiper είναι περίπου τα δύο τρίτα του μεγέθους του Πλούτωνα, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο μόνο λίγο πιο έξω από τον Πλούτωνα, και εμφανίζεται μόνο λίγο πιο αμυδρό από τον Πλούτωνα.