Υπέρυθρη Εικόνα των Δακτυλίων του Κρόνου

Αν και φαίνεται το ίδιο στα μάτια μας, όπως και οι άλλες εικόνες των δακτυλίων, αυτή η υπέρυθρη εικόνα των δακτυλίων του Κρόνου ελήφθη με ένα ειδικό φίλτρο που αφήνει την είσοδο σε φως πολωμένο μόνο σε μία κατεύθυνση. Οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις εικόνες για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη φύση […]