Αυτή η αιθέρια σκηνή που τραβήχτηκε από το New Horizons της NASA λέει ακόμη μια ιστορία της διαφορετικότητας των γεωλογικών και σύνθετων χαρακτηριστικών του Πλούτωνα, αυτή τη φορά σε μια ενισχυμένη έγχρωμη εικόνα της βόρειας πολικής περιοχής του.