Το Νεφέλωμα Flame στο Υπέρυθρο
Τι είναι αυτό που ανάβει το Νεφέλωμα Flame (Φλόγα); 1.500 έτη φωτός μακριά προς τη κατεύθυνση του αστερισμού του Ωρίωνα βρίσκεται ένα νεφέλωμα που από τις φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες σκόνης του, φαίνεται, στα αριστερά, σαν μεγάλο κύμα φωτιάς.

Αλλά η φωτιά, δηλαδή η ταχεία απόκτηση του οξυγόνου, δεν είναι αυτό που κάνει το Flame να λάμπει. Μάλλον το φωτεινό αστέρι Alnitak, το ανατολικότερο αστέρι στη ζώνη του Ωρίωνα που είναι ορατό ακριβώς πάνω από το νεφέλωμα, λάμπει ενεργητικό φως στο Flame που πετάει τα ηλεκτρόνια μακριά από τα μεγάλα νέφη αερίου υδρογόνου που βρίσκονται εκεί. Μεγάλο μέρος της λάμψης προκαλείται από τα ηλεκτρόνια και το ιονισμένο υδρογόνο που συνδυάζονται.

Η παραπάνω εικόνα του Νεφελώματος Flame (NGC 2024) ελήφθη σε υπέρυθρη ακτινοβολία, όπου τα νεαρά σμήνη αστέρων γίνονται ορατά. Το Νεφέλωμα Flame είναι μέρος του Orion Molecular Cloud Complex, μια περιοχή αστρογέννησης που περιλαμβάνει το περίφημο Νεφέλωμα Horsehead, ορατό επάνω δεξιά.