Γαλαξιακό Κέντρο
Πού μπορεί να σας πάει ένα τηλεσκόπιο; Τετρακόσια χρόνια πριν, ένα τηλεσκόπιο πήγε τον Galileo στο Φεγγάρι για να ανακαλύψει τους κρατήρες, στον Κρόνο για να ανακαλύψει τα δαχτυλίδια του, στο Δία για να ανακαλύψει τα φεγγάρια του, στην Αφροδίτη για να ανακαλύψει τις φάσεις της, και στον Ήλιο για να ανακαλύψει τις κηλίδες του.

Για τον εορτασμό των επιτευγμάτων στο τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου και στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Αστρονομίας 2009, η NASA χρησιμοποίησε το σύνολο του στόλου της, των Μεγάλων Παρατηρητηρίων, και το Διαδίκτυο, για να φέρει το κέντρο του Γαλαξία μας προς το κοινό. Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και σε περισσότερα χρώματα από ποτέ πριν, οι συνδυασμένες εικόνες του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble στο εγγύς υπέρυθρο φως, του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Spitzer στο υπέρυθρο φως, και του Chandra στις ακτίνες Χ .

Ένα θηριοτροφείο τεράστιων κοιτασμάτων αστέρων είναι ορατό, μαζί με πυκνές συστάδες αστέρων, μακριές ίνες αερίου και σκόνης, τα επεκτατικά υπολείμματα υπερκαινοφανών (supernova), καθώς και τα ενεργητικά περίχωρα της γαλαξιακής κεντρικής μαύρης τρύπας. Φυσικά, η μεγέθυνση ενός τηλεσκοπίου και η συγκεντρωτική ικανότητα του φωτός δημιουργεί μια εικόνα που θα μπορούσε να δει ο άνθρωπος αν επισκέπτονταν αυτά τα μέρη. Στη πραγματικότητα για να πάμε χρειαζόμαστε πυραύλους!