Αστρική Σκόνη
Το NGC 1333 φαίνεται στο ορατό φως όπως ένα νεφέλωμα ανακλάσεως που κυριαρχείται από μπλε αποχρώσεις, χαρακτηριστικό του αστρικού φως που αντανακλάται από τη σκόνη. Βρίσκεται 1.000 έτη φωτός μακριά προς τον ηρωικό αστερισμό του Περσέα, στην άκρη ενός μεγάλου μοριακού σύννεφου σχηματισμού αστεριών.

Αυτή η εντυπωσιακή εικόνα εκτείνεται περίπου 4 έτη φωτός με βάση την εκτιμώμενη απόσταση του NGC 1333. Φαίνονται λεπτομέρειες της σκονισμένης περιοχής μαζί με τις αντιθέσεις εκπομπών σε κόκκινους πίδακες και λαμπερό αέριο από νεοσχηματισμένα αστέρια. Στην πραγματικότητα, το NGC 1333 περιέχει εκατοντάδες άστρα ηλικίας λιγότερο από ένα εκατομμύριο χρόνια, τα περισσότερα ακόμη κρυμμένα από τα οπτικά τηλεσκόπια λόγω της διάχυτης αστερόσκονης. Το χαοτικό περιβάλλον μπορεί να είναι παρόμοιο με εκείνο στο οποίο διαμορφώθηκε ο δικός μας ήλιος πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.