Ο Γαλαξίας Pinwheel
Γιατί πολλοί γαλαξίες εμφανίζονται ως σπείρες; Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο M101, που φαίνεται παραπάνω, που λόγω τις σχετικά μικρής απόστασης του, περίπου 27 εκατομμύρια έτη φωτός, μας επιτρέπει να τον μελετήσουμε με κάποια λεπτομέρεια.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μια στενή βαρυτική αλληλεπίδραση με ένα γειτονικό γαλαξία δημιούργησε κύματα υψηλής μάζας και συμπυκνωμένου αερίου που εξακολουθεί να περιστρέφεται στο κέντρο του γαλαξία. Αυτά τα κύματα συμπιέζουν το υπάρχον αέριο και προκαλούν το σχηματισμό αστεριών. Ένα αποτέλεσμα είναι ότι ο M101, που ονομάζεται επίσης και Γαλαξίας Pinwheel, έχει πολλές εξαιρετικές φωτεινές περιοχές σχηματισμού άστρων (ονομάζονται περιφέρειες HII) κατανεμημένες στους σπειροειδείς βραχίονες του. Ο M101 είναι τόσο μεγάλος ώστε η τεράστια βαρύτητα του διαστρεβλώνει αυτές των μικρότερων κοντινών γαλαξιών.