Ο Τοξότης και το Κέντρο του Γαλαξία
Πως μοιάζει το κέντρο του Γαλαξία μας; Στο ορατό φως, κανείς δεν ξέρει! Δεν είναι δυνατόν να δούμε το γαλαξιακό κέντρο στο ορατό φως που βλέπουν τα μάτια μας, επειδή το παχύ στρώμα σκόνης στο επίπεδο του Γαλαξία μας το αποκρύπτει.

Αν κοιτάξει κανείς, όμως, προς την κατεύθυνση του γαλαξιακού κέντρου – το οποίο είναι προς τον αστερισμό του Τοξότη – πολλά όμορφα θαύματα γίνονται αντιληπτά. Οι μεγάλες λωρίδες σκόνης και τα αστρικά νέφη κυριαρχούν στην εικόνα. Σχεδόν 30 αντικείμενα Messier είναι ορατά στο παραπάνω εντυπωσιακό μωσαϊκό, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων των νεφελωμάτων και αστρικών σμηνών. Δύο αξιοσημείωτα νεφελώματα περιλαμβάνουν το Lagoon Nebula (Μ8), μια κόκκινη κηλίδα επάνω και δεξιά του κέντρου, και ελαφρώς προς τα δεξιά του είναι το κόκκινο και το μπλε Τρισχιδές Νεφέλωμα (Trifid Nebula, M20).

Ο Τοξότης και το Κέντρο του Γαλαξία σε υψηλή ανάλυση