Πλάγιος Γαλαξίας
Σκούρες λωρίδες σκόνης διασχίζουν το κέντρο αυτού του πανέμορφου σύμπαντος-νησιού, και αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο NGC 3628 είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας που φαίνεται από τα πλάγια.

Περίπου 35 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά στο βόρειο ανοιξιάτικο αστερισμό του Λέοντα, ο NGC 3628 φέρει επίσης τη διάκριση του μοναδικού μέλους της γνωστής τριπλέτας γαλαξιών του Λέοντα που δεν περιέχεται στον περίφημο κατάλογο του Charles Messier. Παρόμοιος σε μέγεθος με τον δικό μας Γαλαξία, ο δίσκος του NGC 3628 φαίνεται καθαρά να προεξέχει από τις άκρες. Ένας αμυδρός βραχίονας υλικού επεκτείνεται και προς τα αριστερά σε αυτήν της μακράς έκθεσης φωτογραφία της περιοχής. Η διαστρεβλωμένη μορφή και η εξασθενημένη παλιρροϊκή ουρά δείχνουν ότι ο NGC 3628 αλληλεπιδρά βαρυτικά με τους άλλους σπειροειδείς γαλαξίες στο τρίδυμο του Λέοντα, τον M66 και M65.