Σπειροειδής Γαλαξίας
Έτσι μοιάζει ο δικός μας γαλαξίας από μακριά; Παρόμοιος σε μέγεθος και μεγάλος σε σχεδιασμό όπως ο Γαλαξίας μας (αν και χωρίς την κεντρική ράβδο), ο σπειροειδής γαλαξίας NGC 3370 βρίσκεται περίπου 100 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Λέοντα (Leo).

Καταγραμμένος σε εξαιρετική λεπτομέρεια από την Προηγμένη Κάμερα για Έρευνες του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble, ο μεγάλος, όμορφος σπειροειδής δεν είναι μόνο φωτογενής, αλλά είναι αρκετά οξύς ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε μεμονωμένα άστρα γνωστά ως Κηφείδες. Αυτά τα παλλόμενα αστέρια έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η απόσταση του NGC 3370. Ο NGC 3370 επιλέχθηκε για τη μελέτη αυτή, διότι το 1994 ο σπειροειδής γαλαξίας ήταν επίσης ο τόπος μιας καλά μελετημένης αστρικής έκρηξης – μια σουπερνόβα τύπου Ia. Συνδυάζοντας την γνωστή απόσταση με αυτή την πρότυπη σουπερνόβα κερί, με βάση τις μετρήσεις Κηφείδων, και με παρατηρήσεις υπερκαινοφανών σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις, βοήθησαν να αποκαλυφθεί το μέγεθος και ο ρυθμός διαστολής ολόκληρου του Σύμπαντος.