Το Νεφέλωμα Καταρράκτης
Τι δημιούργησε το Νεφέλωμα Καταρράκτη; Κανείς δεν ξέρει. Η δομή που φαίνεται στην περιοχή του NGC 1999 στο Μεγάλο Νεφέλωμα του Ωρίωνα είναι μια από τις πιο μυστηριώδες δομές που έχουν βρεθεί στον ουρανό.

Ορισμένο ως HH-222, το επίμηκες αέριο ρεύμα εκτείνεται σε περίπου δέκα έτη φωτός και εκπέμπει μια ασυνήθιστη ποικιλία χρωμάτων. Μια υπόθεση είναι ότι τα νήματα αερίου προκύπτουν από τον άνεμο ενός νεαρού άστρο που επηρεάζουν ένα μοριακό νέφος γύρω του. Αυτό δεν θα μπορούσε να εξηγήσει, όμως, γιατί ο Καταρράκτης και τα αμυδρότερα ρεύματα φαίνεται όλα να συγκλίνουν σε μια φωτεινή, αλλά ασυνήθιστη μη θερμική ραδιοφωνική πηγή που βρίσκεται προς την επάνω αριστερή γωνία της καμπυλωτής δομής.

Μια άλλη υπόθεση είναι ότι η ασυνήθιστη ραδιοφωνική πηγή προέρχεται από ένα δυαδικό σύστημα που περιέχει έναν θερμό λευκό νάνο, αστέρι νετρονίων, ή μια μαύρη τρύπα, και ότι ο Καταρράκτης είναι μόνο ένας πίδακας από αυτό το ενεργειακό σύστημα. Τα εν λόγω συστήματα, όμως, είναι συνήθως ισχυρές πηγές ακτίνων Χ, και δεν έχουν ανιχνευθεί καθόλου ακτίνες Χ. Προς το παρόν, η υπόθεση παραμένει άλυτη. Ίσως καλά επιλεγμένες μελλοντικές παρατηρήσεις και έξυπνος παραγωγικός συλλογισμός θα ξεκλειδώσει την πραγματική καταγωγή αυτού του αινιγματικού τσουλουφιού στο μέλλον.