Κάθε ζωντανός οργανισμός στον πλανήτη Γη ορίζεται από το δικό του μόριο. Αυτό το μόριο, που ονομάζεται DNA, εκτείνεται σε περίπου δύο μέτρα απλωμένο αλλά είναι τυλιγμένο σε κάθε κύτταρο στο σώμα σας.

Τα πολλά αντίγραφα του DNA που σας συνθέτουν έχουν όλα αντιγραφεί από ένα και μόνο κύτταρο, και το σώμα σας συνεχώς δημιουργεί νέα αντίγραφα. Το παραπάνω πρωτοποριακό βίντεο απεικονίζει το μικροσκοπικό, καταπληκτικό, βιο-μοριακή λειτουργία που κάνει αυτά τα αντίγραφα του DNA. Έναντι αμοιβής, είναι δυνατόν να βρεθεί μέρος από όλο τον κώδικα του μορίου του DNA που σας καθορίζει, αλλά δημιουργούνται έντονες συζητήσεις που αφορούν ηθικά θέματα σχετικά με το αν εσείς ή κάποιος μπορεί να κατέχει, να αποκαλύψει ή να το καταχωρήσει. Κανείς δεν γνωρίζει αν μόρια παρόμοια με το DNA θα καθορίζουν επίσης τη ζωή έξω από τη Γη.