14 Χρόνια SETI@home
Το μακρινό(!) 1999 έκανα την εγγραφή μου στο πρόγραμμα SETI@home

Το SETI (Αναζήτηση Εξωγήινης Νοημοσύνης) είναι ένας επιστημονικός κλάδος του οποίου στόχος είναι η ανίχνευση νοήμονος ζωής έξω από τη Γη. Μια προσέγγιση, γνωστή ως Radio SETI, χρησιμοποιεί ραδιοτηλεσκόπια για να ακούσει ραδιοσήματα στενού εύρους ζώνης από το διάστημα. Τέτοια σήματα δεν υπάρχουν στη φύση, επομένως μια τέτοια ανακάλυψη θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία εξωγήινης τεχνολογίας.

Τα σήματα ραδιοτηλεσκόπιων αποτελούνται κυρίως από θόρυβο (από αστρικά σώματα αλλά και τα ηλεκτρονικά του δέκτη) και τεχνητά σήματα όπως τηλεοπτικούς σταθμούς, ραντάρ και δορυφόρους. Σύγχρονα προγράμματα radio SETI αναλύουν τα δεδομένα ψηφιακά. Περισσότερη υπολογιστική ισχύ μας επιτρέπει να ψάξουμε και να καλύψουμε περισσότερες συχνότητες με μεγαλύτερη ευαισθησία. Το Radio SETI, επομένως, έχει μια ακόρεστη όρεξη για υπολογιστική ισχύ.

Προηγούμενα προγράμματα radio SETI χρησιμοποίησαν ειδικούς υπερυπολογιστές, που βρίσκονταν στο τηλεσκόπιο, για να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης δεδομένων. Το 1995, ο David Gedye πρότεινε ένα radio SETI χρησιμοποιώντας έναν εικονικό υπερυπολογιστή που αποτελείται από μεγάλο αριθμό υπολογιστών συνδεδεμένων στο Internet, και οργάνωσε το πρόγραμμα SETI@home για να εξερευνήσει αυτή την ιδέα. Το SETI@home ξεκίνησε τον Μάιο του 1999.

Δείτε τα στατιστικά μου και την κατάταξη στην Ελλάδα.