Για πρώτη φορά, η συνολική επιφάνεια του πλανήτη Ερμή έχει χαρτογραφηθεί. Αναλυτικές παρατηρήσεις του εσωτερικού φλοιού του εσώτατου πλανήτη έχουν ξεκινήσει από το διαστημόπλοιο MESSENGER όταν πέρασε πρώτα από τον Ερμή το 2008 και μπήκε σε τροχιά γύρω του το 2011.

Προηγουμένως, ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας του Ερμή ήταν άγνωστο, δεδομένου ότι είναι πολύ μακριά για τα γήινα τηλεσκόπια να τον δουν καθαρά, ενώ τα περάσματα του Mariner 10 τη δεκαετία του 1970 παρατήρησαν μόνο περίπου το μισό. Το παραπάνω βίντεο είναι μια σύνθεση από χιλιάδες εικόνες του Ερμή σε υπερβολικά χρώματα για καλύτερη αντίθεση των διαφορετικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας. Ορατά στον περιστρεφόμενο κόσμο είναι οι ακτίνες που προέρχονται από μια πρόσκρουση στο βόρειο τμήμα που εκτείνονται σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, ενώ περίπου στα μισά του βίντεο φαίνεται η ανοιχτόχρωμη λεκάνη Caloris, μια αρχαία πρόσκρουση που γέμισε με λάβα. Το MESSENGER έχει πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία την πρωτοβάθμια και την πρώτη εκτεταμένη αποστολή του.