Το Νεφέλωμα Cocoon
Μέσα στο Νεφέλωμα Cocoon (Νεφέλωμα Κουκούλι) βρίσκεται ένα νεαρό σμήνος άστρων υπό ανάπτυξη. Καταλογογραφημένο ως IC 5146, το όμορφο νεφέλωμα έχει πλάτος σχεδόν 15 έτη φωτός και βρίσκεται περίπου 4.000 έτη φωτός μακριά προς το βόρειο αστερισμό του Κύκνου.

Όπως και σε άλλες περιοχές σχηματισμού άστρων, ξεχωρίζει το κόκκινο, λαμπερό αέριο υδρογόνο διεγερμένο από νεαρά, θερμά αστέρια και η μπλε σκόνη που αντανακλάει το αστρικό φως στην άκρη ενός κατά τα άλλα αόρατου μοριακού νέφους. Στην πραγματικότητα, το φωτεινό αστέρι κοντά στο κέντρο αυτού του νεφελώματος έχει πιθανόν ηλικία μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και τροφοδοτεί τη λάμψη του νεφελώματος καθώς ανοίγει μια κοιλότητα στο μοριακό νέφος. Αυτή η εικόνα του Νεφελώματος Κουκούλι δείχνει εξαιρετικά λεπτά χαρακτηριστικά εντός και γύρω από το σκονισμένο αστρικό φυτώριο.