Πολικός Αστέρας
Στο κέντρο αυτής της εικόνας ευρέως πεδίου βρίσκεται ο Πολικός Αστέρας. Η θέα καλύπτει μέρος ενός συγκροτήματος σχετικά άγνωστων, διάχυτων νεφών σκόνης αρκετά πάνω από το επίπεδο του Γαλαξία μας.

Το συνδυαστικό φως των αστεριών του Γαλαξία αντανακλώνται από τη σκονισμένη, γαλαξιακή νεφέλη, και έχει την ίδια χαρακτηριστική μπλε απόχρωση ενός νεφελώματος ανάκλασης. Αλλά αυτή η μεγάλης έκθεσης έγχρωμη εικόνα καταγράφει επίσης μια ελαφρώς κοκκινωπή φωταύγεια από τους κόκκους σκόνης, καθώς μετατρέπουν την αόρατη αστρική υπεριώδη ακτινοβολία σε ορατό κόκκινο φως.

Η εκτεταμένη κόκκινη εκπομπή, η αμυδρή κοσμική λάμψη πιστεύεται ότι προκαλείται από σύνθετα οργανικά μόρια γνωστά ως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (polycyclic aromatic hydrocarbons), κοινά συστατικά της διαστρικής σκόνης. Στον πλανήτη Γη, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες συναντιόνται στα προϊόντα της καύσης.